Muzeu

„Colecţia de artă veche bisericească”

Un loc aparte în peisajul complexului mânăstiresc îl ocupă Muzeul Mănăstirii Varatic care adăposteşte Colecţia de artă veche bisericească, amenajat între anii 1960-1961, la iniţiativa şi cu sprijinul susţinut al Mitropoliei Moldovei în clădirea fostul atelier „Regina Maria”, construit de Regele Carol al II-lea in 1934. Colecţia este alcătuită în mare parte din lucrări proprii, realizate cu o deosebită măiestrie, migală şi dăruire de atâtea generaţii de călugăriţe care s-au înveşnicit în obştea Mănăstirii Varatic. Lucrări de broderie veche bisericească, Sfinte Epitafe, acoperăminte pentru amvon şi pentru Sfânta Masă, veşminte preoţeşti realizate manual, cu fir de aur şi argint, icoane şi sfinte vase, manuscrise şi Sfinte Evanghelii, adevărate capodopere de artă religioasă, dar mai ales obiecte de smerită închinare şi contemplare a sfinţeniei.

Persoane de contact care răspund de muzeu:

Monahia Magnisia Hodinescu

Andreea Alupei

Nectaria Prepeliţă

Calinica Hotea

Gabriela Tătăruşanu

Antonia Argatu


Related Images: