Anunţuri

Prezentare proiect

In data de 26 ianuarie 2018, SFÎNTA MĂNĂSTIRE VARATIC a semnat Contractul de finantare pentru proiectul “Consolidarea, restaurarea si valorificarea turistica a Bisericii “Schimbarea la Față”, cod SMIS: 116760

Partile contractante sunt:

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020,

Organismul intermediar din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord Est

SFÎNTA MĂNĂSTIRE VARATIC, in calitate de beneficiar al finantarii

Proiectul va fi finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară: 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitie: 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Durata de implementare este de 45 luni.

Valoarea totala a proiectului este de 4.801.470,96 lei din care:

– finantare nerambursabila 4.071.101,32 lei FEDER si 622.639,02 lei buget national,

– co-finantare eligibila beneficiar 95.790,62 lei si valoare ne-eligibila 11.940,00 lei.

Obiectivul general POR 2014-2020 este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific al Priorității de investiții 5.1 este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Prezentul proiect vizează restaurarea, conservarea și consolidarea unui monument istoric din patrimoniu cultural național din mediul rural, și anume Biserica ”Schimbarea la Față”, din Ansamblul Mănăstirii Varatic, inclusă în lista Monitorului Oficial partea 1, numărul 113/bis din 15.02.2016 publicat pe site-ul Ministerul Culturii.

Obiectiv specific 1 al proiectului este: Restaurarea, consolidarea și conservarea monumentului istoric Biserica ”Schimbarea la Față” în perioada de implementare de 4 ani prin activități specifice.

Activități specifice pentru atingerea obiectivului:

  • Consolidarea, restaurarea și conservarea monumentului Biserica ”Schimbarea la Față” prin (consolidarea zidurilor prin utilizarea de tiranți introduși în galerii orizontale, dispuse în grosimea zidurilor și injectate cu lapte de ciment, îmbunătățirea capacității portante a zidăriei și protejarea acesteia împotriva infiltrațiilor prin realizarea unor injectări hidrofobe perimetrale, refacerea trotuarelor perimetrale, realizarea de rigole perimetrale noi, reparații și înlocuiri la nivelul structurii șarpantei și a asterelei, ignifugare şi biocidare structură şarpantă, înlocuirea învelitorii existente din tablă fălțuită zincată cu tablă fălțuită din cupru, refacerea pardoselii, schimbarea tâmplăriei existente cu profil PVC în tâmplărie din lemn stratificat, reabilitara finisajelor exterioare, amenajări interioare)

  • Restaurarea, protecția și conservarea picturii murale

  • Restaurarea, protecția și conservarea iconostasului din interiorul Bisericii ”Schimbarea la Față”.

  • Refacere instalații electrice, instalațiile interioare de încălzire

  • Activități conexe investiției de bază pentru funcționalitatea monumentului: instalații sanitare, construcţia unei clădiri pentru centrala termică şi pentru grupul sanitar, sistemul de transmisie date/voce (sonorizare), sistemul de supraveghere video, amenajarea accesului în biserică, refacerea aleilor de acces

  • Activități pentru buna implementare a proiectului: servicii de consultanță și proiectare

  • Activități de audit

Obiectiv specific 2 al proiectului este: Impulsionarea dezvoltării economice a localității Văratec prin creșterea cu 6% a numărului preconizat de vizitatori la Biserica ”Schimbarea la Față” până la finalizarea implementării proiectului prin activități specifice

Activități specifice pentru atingerea obiectivului:

  • Activități de informare și publicitate

  • Activități de digitizare

  • Activități de promovare a monumentului Biserica ”Schimbarea la Față”

In data de 23.02.2018 a fost semnat contractul pentru serviciile de informare, publicitate și promovarea obiectivului cu SC MUMULAND SRL, in valoare de 16.660 lei fara TVA

In data de 5.03.2018 a fost incheiat contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta din partea proiectantului cu SC EUROAMIRA SRL, in valoare de 54.500 lei, fara TVA.

În data de 22.05.2019 a fost încheiat contractul pentru serviciile de consultanță în managementul proiectului, cu SC FIDES CONSULT SRL, în valoare de 59.000 lei.

Informatii suplimentare puteti obtine la locatia proiectului: ROMÂNIA, REGIUNEA NORD-EST, MĂNĂSTIREA VARATIC, JUDEȚUL NEAMȚ, COMUNA AGAPIA, SAT VĂRATEC, Tel. 0233244616, Fax: 0233245175, E-mail: varaticmanastirea@gmail.com.

Documentatie tehnică pentru procedura de achiziție Lucrari de constructii si dotări, în cadrul proiectului “Consolidarea, restaurarea si valorificarea turistica a Bisericii “Schimbarea la Față”, cod SMIS: 116760.