Anunţuri

Documentaţie licitaţie pentru procedura de achiziţie proiectare şi execuţie lucrări de construcţii si dotări, pentru proiectul :

”PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA ŞI CONSERVAREA BISERICII ” SF.IOAN BOTEZĂTORUL” DIN CADRUL ANSAMBLULUI MĂNĂSTIRII VĂRATIC” nr. NE/NT/2016/5/5.1/1/25/24-08-2016 cod SMIS: 116243: